دانلود فایل: مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش

هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:رضایت شغلی,تعارض نقش,ابهام نقش,مبانی نظری رضایت شغلی,مبانی نظری ابهام نقش,مبانی نظری تعارض نقش,مبانی نظری رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش,پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

مقدمه:

یکی از حیاتی ترین مفاهیم رفتاری در سازمان بحث رضایت شغلی می باشد. همواره اشاراتی راجع به چگونگی رضایت و عدم رضایت مطرح بوده و آن را به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت یا عدم موفقیت شغلی قلمداد کرده اند. دانشمندان و عالمان علم مدیریت، بهره وری، غیبت از کار، جابجایی کارکنان و رضایت شغلی را از جمله متغیرهای اصلی در رفتار سازمانی قلمداد کرده اند (رابینز، 1388،ص36). در یک نگرش رضایت شغلی چیزی نیست جز فاصله بین مقدار مزایا و پاداشی که کارمند دریافت می کند و آنچه را که به باور خود می بایستی دریافت کند. اهمیت این متغیر در علوم رفتاری از آن جهت است که این متغیرها نشان دهنده نوعی نگرش است نه یک رفتار. رضایت شغلی مجموعه ای است از احساس های سازگار و ناسازکار که کارکنان با این احساسها به کار خودد می نگرند و به واقع رضایت از شغل را می توان به عنوان حالتی مطبوع و مثبت حاصل از ارزیابی شغلی یا تجارب شغلی تعریف کرد. رضایت شغلی یکی از متغیرهایی است که در جستجو برای درک نگرش ها و رفتارهای کارکنان در قبال سازمان های خود، بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. رضایت شغلی، میزانی که محیط کاری (یعنی شغل، همکاران و سرپرستی) نیازهای فرد را برآورده می کند را منعکس می کند. در این مطالعه، به رضایت شغلی به عنوان یک معیار کلی توجه می کنیم تا مجموعی از ابعاد فردی رضایت شغلی. این به حالت لذتبخش حاصل از شغل و تجربه کاری فرد اشاره دارد.

یک مطالعه اخیر، بیشتر مبتنی بر روابط انسانی، ادعا کرده که افراد اگر شغلشان آنها را برای برآورده کردن نیازهایشان قادر سازد، آنها نگرش های شغلی مثبتی را ایجاد خواهد کرد. تئوری مازلو برای مدت زیادی تکیه گاه اصلی تئوری مدیریت بود. این تمرکزها بر درخواست فرد در ارضای سطوح نیازی خود، به ویژه با توجه به زندگی کاری فرد، به ما کمک می کرد تا نیازها و انگیزه های کارکنان را بهتر درک کنیم. رضایت شغلی، سطح احساس مثبت کارکنان به سازمان خود می باشد. در این مورد، اقدامات یا فعالیت های مدیران، رفتار سازمانی آنها را ارائه می کند. لاکه (1969) رضایت را به صورت یک احساس لذت در ارزیابی شغل یا دستیابی به هدف از نظر احساسی تعریف می کند. برای واضح سازی سازه متمایز رضایت شغلی و تعهد سازمانی، اگر کارکنان در بلندمدت در سازمان خود رضایت شغلی داشته باشند، برونداد رضایت به عنوان پی آمدی از تبادل موفق، برای مثال تعهد، نگریسته می شود. بنابراین، متغیرها می توانند رابطه میان رضایت و تعهدات را توصیف کنند. اهمیت دارد که بیان نگرش افراد سازمان بهتری را خلق می کند. برای مثال، مطالعه یون و ساه (2003) که روابط کاری با آگاهی اجتماعی و رضایت در کار و اعتماد به سازمان بر تعهد اثرگذار است (سائکو،2011،ص232).

نگرش می تواند به عنوان یک گرایش و آمادگی برای پاسخگویی مطلوب یا نامطلوب نسبت به اشیاء اشخاص، مفاهیم و یا هر چیز دیگر تلقی کرد . یکی از صاحبنظران علم مدیریت برآنست که «نگرش نظری است دربارۀ افراد، چیزها یا رویدادها ابراز می گردد و آن منعکس کننده نوع احساس فرد دربارۀ یک چیز می باشد. هنگامی که من می گویم «کارم را دوست دارم» نگرش خود را دربارۀ کارم ابراز می کنم. نگرش درست همانند ارزش نیست و در مقایسه با نگرش ارزش وسیع تر و پردامنه تر است و مفهوم جامع تری دارد، در حالی که ارزش و نگرش با هم تفاوت دارند ولی ارتباط آنها بسیار نزدیک است، برعکس ارزش نگرش ثبات کمتری دارد و به آن اندازه پایدار نیست، نگرش در سازمان از آن جهت اهمیت دارد که می تواند بر رفتار اثر بگذارد» (رابینز،1388 ،ص43).

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

تعارض نقش

ابهام نقش

فهرست مطالب

1

بخش اول:رضایت شغلی 2

2-3-1) مفهوم رضایت از شغل 4

2-3-2) تعاریف رضایت شغلی 5

2-3-3) رضایت و انگیزش 7

2-3-4) اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 9

2-3-5) رابطه مدیر با کارمند 12

2-3-6) امنیت شغلی 12

2-3-7) فرآیند ارزیابی عملکرد 14

2-3-8) رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری 14

2-4) عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 15

بخش دوم: تعارض نقش 19

2-4-1)تعریف واژه تعارض 19

2-4-1-1) تعارض نقش 19

2-4-2) سیرتکاملی اندیشه تعارض 20

2-4-2-1) دیدگاه سنتی 21

2-4-2-2) دیدگاه روابط انسانی تعارض 22

2-4-2-2) دیدگاه تعامل 22

4-2-3) تعارض: سازنده یا ویرانگر 23

4-2-4) فرایند تعارض 23

مرحله یکم) مخالفتهای بالقوه 24

مرحله دوم) بروز تعارض 26

مرحله سوم) قصد یا نیت 27

مرحله چهارم) رفتار: 29

جدول2-2) تکنیک های مدیریت تعارض(رابینز، 1389،ص100). 30

مرحله پنجم) ره آورد 31

نتیجه های سازنده: 31

نتیجه های ویرانگر 32

بخش سوم: ابهام نقش 33

2-5) ابهام نقش 34

بخش چهارم: پیشینه تحقیق 38

2-6-1) پژوهش های داخلی 38

2-6-2)) پژوهشهای خارجی 40

فهرست منابع 42

الف) منابع فارسی 42

ب) منابع غیرفارسی 46

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده:پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره,کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت,صرافی زاده

استرداد مجرمین:استرداد مجرمین,حقوق مجرمین,دانلود مقاله استرداد مجرمین,مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی,شرایط استرداد مجرمین

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک:دانلود پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک ,حوزه های در حال تغییر در مدیریت ریسک,مدیریت ریسک مالی,ریسک نوسان قیمت کالاها,ریسک نرخ بهره,ریسک نوسان نرخ جاری ارز,مدیریت ریسک های مالی,برنامه کنترل ریسک جامع,مدیریت ریسک شرکتی,ریسک عملیاتی,عوامل تأثیرگذار بر بازار بیمه,عوامل تأثیرگذار بر بازار بیمه,چرخه بیمه گری,بازار بیمه خشک و بیمه نرم

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه:پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی,دانلود پایان نامه مدیریت مالی دولتی,مطالبات معوق بانکی, بانک سپه,سابقه بانکداری در ایران,شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی,قانون عملیات بانکی بدون ربا,,کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم,,انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن,مدیریت ریسک

تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز:تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز,بررسی ژئوشیمیایی چاهها,مطالعه ژئوشیمیایی مخازن گاز,تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی,فسیر داده های بیو مارکر و ایزوتوپ مخازن,دانلود پایان نامه مهندسی نفت

دفتری كهن از خاطرات جنگی: آناباسیس:كسنفن,آناباسیس,اردشیر دوم,هخامنشیان,كورش جوان,خاطرات جنگی,تاریخ‌نگاری یونانی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق تاریخ

مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد:اعتیاد و اختلال روانی,آسبب شناسی اعتیاد,مواد مخدر,افسردگی,دانلود مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,پایان نامه

داوری تجاری بین المللی:داوری تجاری,داوری تجاری بین المللی,مقاله داوری تجاری,مقاله داوری تجاری بین المللی,دانلود مقاله داوری تجاری,دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی,داوری بین المللی

ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری:عملکرد سازمانی,ارزیابی عملکرد,مدل کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن, پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی,ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی ساری

پرسشنامه فرآیند بودجه ریزی در دانشگاه ها:پرسشنامه بودجه ریزی در دانشگاه ها,پرسشنامه فرآیند بودجه ریزی در دانشگاه,دانلود پرسشنامه فرآیند بودجه ریزی در دانشگاه